1 Şubat 2012 Çarşamba

Masum Gözüken Tehlike: Nargile

Dünya çapında her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başlayan bir moda ile karşınızdayız, nargile!

Nargile gerek seminerlerimizde gerekse danışanlarımızın eğitim süreçlerinde üzerinde durduğumuz ve detaylıca anlattığımız bir konu. Ancak açık söylemek gerekirse bu konuyu blog sayfamıza aktarmamızdaki temel etken, Beyaz Show programına katılan ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox oldu.

Kendisinin, programa gelmeden önce bir kafede nargile içtiğini söylemesiyle, adeta çılgın bir moda akımı haline gelerek dünya genelinde genç nüfusta hızla yayılan nargile kullanımının, Hollywood yıldızlarına kadar varmış olduğunu görmüş olduk.

Son dönemde bu konuda yapılan çalışmaları da gözden geçirerek, hazırladığımız yazımızı ilginize sunuyoruz.

Yapılan araştırmalara göre son 10 yıl içinde nargile kullanımı dünya genelinde özellikle kentlerde yaşayan gençler arasında büyük ilgi görerek adeta hızla dünyayı saran bir moda akımı haline gelmekte.

Nargileyi gençler için cazip hale getiren etkenlerin başında bir sosyalleşme aracı olarak kullanılabilmesi geliyor. 1 nargileyi bir arkadaş grubu birlikte kullanabiliyor, hazırlanması ve içim süresi en az 30-40 dakika sürüyor ve bu da gençlere aralarında sohbet edebilecekleri yeni arkadaşları tanıyabilecekleri bir ortam ve zaman dilimi sağlıyor.

Aynı zamanda nargilede çeşitli meyve ve bitki aromaları kullanılması beğeniyi ve ilgiyi arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Nargile yalnızca erkekler tarafından değil kadınlar tarafından da sıklıkla kullanılan bu sayede arkadaş toplantılarında bir çekim merkezi olabilen bir araç. Buna karşın Nargile kafeler için henüz kapsamlı ve yaptırım gücü yüksek bir yasal düzenleme mevcut değil.

Nargilenin pek çok kültürde yeri var ve genel olarak zararsız olduğu düşünülüyor. Öyle ki aileler çocuklarının sigara kullanmalarına karşı çıkarlarken, nargileyi çocuklarıyla birlikte tüketmekte bir sakınca görmeyebiliyorlar. Ne yazık ki günümüzün popüler sosyal paylaşım sitelerinde dahi ailelerinin yanında nargile içen 10 yaşın altındaki çocuklarımızın görüntüleri ile karşılaşabiliyoruz.

Biz yazımızda dünyayı saran nargile salgınından, nargilenin sağlık üzerindeki etkilerinden, bağımlılık etkisinden ve çeşitli ülkelerde nargile tüketimine yönelik yapılan araştırmalardan bahsedeceğiz. 

Öncelikle nargilenin, sigaradan sonra dünyayı ikinci kere avuçları içine alan, salgın hastalık boyutunda bir tütün tüketimine neden olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Son dönemde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Ortadoğu’da ergenlik çağındaki gençlerin %34’ünü, Amerika’da %17’sini etkisi altına alan nargile salgını, İngiltere ve Avrupa genelinde de hızla yayılıyor…
Nargile Nedir?

Tarihi Pers İmparatorluğuna (İran) ve Hindistan’a dayanan nargile, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu topraklarında da kullanılmaya başlanmış olan bir tütün içme cihazıdır. 

Nargile; Ser (nargilenin uzun gövdesi, şekli sürahiye benzer) Lüle (en üstte bulunan, tütün konulan delikli tabla, köz kömür de tütünü kaplayan aluminyum folyo katmanın üzerine konulur) Marpuç (dumanı şişeden alan ve ağza ulaştıran hortum ve ağızlık) ve Şişeden (içine su konulan bölüm) oluşan bir alettir.

Nargile kullanıcısı marpuçtan hava emdiğinde oluşan vakum, lüledeki közün ısıtması ile yanan tütün dumanını gözeneklerden geçirir, serden geçirir, şişedeki suyun içinden geçirir ve bu sırada duman soğur. Sudan şişe içine sızan duman kullanıcının marpucu emmeye devam etmesi ile ağza ulaşır. Çoğu kullanıcı, yanlış olarak, sudan geçme sırasında dumanın süzüldüğünü ve zararlı etkisinin azaldığını zannetmektedir. Son yıllarda nargileler, tütüne eklenen çeşitli aromalar (meyve, kahve, çikolata vb) sayesinde, sadece tütünle kullanıldığı zamanlara göre, gençler arasında çok daha fazla ilgi görmekte ve tercih edilmektedir.


Nargile ile İlgili Riskler ve Yaygınlık:

Nargile ile ilgili en büyük risk, nargile içicilerinin, nargilenin sigaraya kıyasla sağlık açısından daha zararsız bir alışkanlık olduğunu düşünmeleridir. Oysa yapılan araştırmalar sigara nedeniyle ortaya çıkan bütün hastalıkların tek başına nargile içilmesi ile de aynı şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Yani sigara tüketimi sağlık için ne kadar riskli ise nargile kullanımı da o kadar riskli.

Bunun yanında gelen en büyük risk özellikle kentlerde yaşayan gençler arasında nargile tüketiminin hızla yayılıyor olması. Lise – üniversite çağlarında başlayan tüketim, iş yaşamında da devam ediyor. Özellikle üniversitelere yakın yerlerde faaliyet gösteren “nargile kafeler” gençler için büyük bir risk faktörü oluşturuyor.

Amerikan Akçiğer Derneği’ne göre Amerika’da nargile kullanımı özellikle 18-24 yaş arası gençlerde çok yaygın. Ancak araştırmalar ortaokul çağındaki gençlerin de nargile kullandıklarını gösteriyor. Üstelik nargile kullanımı gençlerin zamanla sigara/puro/pipo gibi diğer tütün ürünlerine yönelmesine de neden olabiliyor.

Özellikle belli süreler için nargile kiralayan kafe tarzı işletmelerin son yıllarda dünyanın hemen her ülkesinde ve de özellikle genç nüfusun yoğun olduğu şehirlerde açılması nargile kullanımında büyük bir artışa neden oluyor.

Amerikan Akçiğer Derneği bu cafelerin toplum sağlığı için de bir tehdit oluşturmaya başladıklarını belirtiyor. Sigara ve esrar kullanan, alkol tüketen, yasa dışı ilaçlar kullanan 18-24 yaş arası gençlerin nargile kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu gösteren kanıtlar olduğunu belirten dernek, bu tür maddeleri kullanmayan gençlerin, nargile tüketilen ortamlarda, bu maddeleri kullanan gençlerle tanışmak durumunda kalabileceklerini, bunun da nargile kafeleri toplum için önemli bir risk alanı haline getirdiğini belirtiyor.

Memphis Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nin 2009 yılında yayımladığı 95 ülkeyi kapsayan bir çalışmada 13-15 yaş arası gençlerde sigara tüketiminin düşmekte olduğu ancak ne yazık ki tütünün farklı bir tüketim şekli olan nargile kullanımının yükselen bir trend olarak artışa geçtiği belirtiliyor.

Dünya genelinde nargile kullanımının nasıl yayıldığını daha net anlamak için bazı ülkelerdeki kullanım oranlarına bakalım:

Nargile kullanımının, Karaçi Pakistan’da 15 yaş grubu öğrencilerde %27, 21 yaş grubu üniversite öğrencilerinde %54, Ürdün’de 21 yaş grubu üniversite öğrencilerinde %42,7, Lübnan’da tıp fakültesi öğrencilerinde %20,6, Suriye’de tıp fakültesi öğrencilerinde %23,5, Türkiye’de tıp fakültesi öğrencilerinde %28,6, İngiltere’de üniversite öğrencilerinde %38, Fransa’da lise öğrencilerinde %40, Amerika’da üniversite öğrencilerinde %20, kolejlerde %29,5, Estonya’da 11-15 yaş arası öğrencilerde erkeklerde %25, kızlarda %16 oranında olduğu tespit edilmiş.

California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre İran’da Sağlık Bilimleri Fakültelerindeki  1. Sınıf öğrencilerinin %51’i nargile kullanmakta. (Bu oran kız öğrencilerde %48, erkek öğrencilerde %52) Ne yazık ki nargile kullananlar bu alışkanlıklarını, rahatlatıcı, enerji verici, kültürlerinin bir parçası, tütün tüketmenin en sağlıklı yolu gibi gerçekle ilgisi olmayan şekillerde tanımlıyorlar.

Aynı üniversitenin yaptığı bir başka araştırma, 2005 yılından 2008 yılına kadar California’da nargile kullanımının %40 oranında arttığını gösteriyor.

Witwatersrand Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, Güney Afrika’da,  Johannesburg’da 14-20 yaş arası öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada öğrencilerin %60’ının nargile kullandığı tespit ediliyor. Araştırmaya katılan öğrencilerden %21’i ilk defa nargile içtiklerinde 12 yaşından daha küçük olduklarını belirtiyorlar. Katılımcıların %20’si her gün nargile içtiklerini belirtiyorlar.

New Jersey Tıp ve Diş Hekimliğ Üniversitesi, Sağlık Eğitimi ve Davranış Bilimleri Fakültesi’nin araştırmasına göre New Jersey’de lise öğrencilerinin %9,7’si nargile içiyor ve bunu çok havalı bulduklarını söylüyor.

Danimarka Kanser Derneği ise, Danimarka, Almanya ve İsveç’te nargile tüketiminin hızla yayıldığını ve bunun acil önlem alınması gereken bir sağlık tehdidi haline geldiğini belirtiyor.

Nargilenin Zararları:

Araştırmalar sigara tüketimi ile ortaya çıkan bütün hastalıkların, nargile içilmesi ile de aynı şekilde ortaya çıktığını göstermekte.

Memphis üniversitesi’nce yapılan bir çalışmada belirtildiği üzere, 1 saat süren bir nargile tüketimi sonucunda 150 mg karbonmonoksit, 4 mg nikotin, 602 mg katran vücuda alınıyor. Bu da 1 saat süren bir nargile tüketiminin vücuda, tek bir sigaradan alınan karbonmonoksit’in yaklaşık 9 katı, nikotinin ise 2 katına eş değer bir hasar verdiğini göstermektedir. Buradaki karbonmoniksit’in büyük bir kısmı kömür (köz) kaynaklıdır.

Nargile kullanımı ile akciğer kanseri, solunum bozukluğu, amfizem, diş eti hastalıkları, bebeklerin düşük doğum ağırlığı ile doğmaları gibi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Yine Memphis üniversitesi’nin araştırmasına göre tıpkı sigara gibi nargile de kalp-damar hastalıklarına ve ilerde kronik obstruktif akciger hastalığı (KOAH) oluşmasına zemin hazırlıyor.

Nargile kullanılırken marpucun tüketiciler arasında ağızdan ağıza paylaşılarak içilmesi verem (tüberkiloz), uçuk, grip, sarılık (hepatit) gibi bulaşıcı hastalıkların da tüketicilere bulaşmasına neden olabiliyor.

SheriKashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü’nün Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde yaptığı araştırmaya göre nargile kullananların hiç tütün kullanmayanlara göre akciğer kanserine yakalanma riski 6 kat fazla. Aynı enstitünün yaptığı araştırmaya göre sigara içenlerin içmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma riski ise 4,2 kat fazla. Bu da nargilenin sigaradan da tehlikeli olduğunu gösteren örneklerden sadece biri.

Kömür (köz) ve tütün nargilede birlikte kullanıldığı için nargile içiminde kömürden kaynaklı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışma acil servise gelen akut karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük bölümünün nargile tüketimi nedeni ile oluştuğunu gösteriyor. (Dikkat! Nargile tüketimi sonrası eğer baş ağrısı mide bulantısı gibi sorunlar yaşanırsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenmek ve acilen bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekir)

Florida Üniversitesi, Davranış Bilimleri ve Halk Sağlığı biriminin yayımladığı araştırma nargile kafelerin müdavimlerinde karbonmonoksit seviyelerinin normalden yüksek değerlerde tespit edildiğini ortaya koyuyor.

Nargile kullananlar vücutlarına bağımlılık yapıcı özellikte olan nikotini sigaraya oranla çok daha yüksek oranda alıyorlar. Bu nedenle nargile kullanımının bağımlılık yapmadığı düşüncesi ne yazık ki yanlıştır. Nargile içicisi en az 30-40 dakika süren bir nargile seansında bedenine sigaraya oranla çok daha yüksek oranda duman ve nikotin alır. (yazımızda farklı üniversitelerin bu konuda son yıllarda yapmış oldukları en yeni yayımlarından örnekler verdik, bu konuda yaygın kanı nargilenin yaklaşık 10 sigara içilmesi ile eşdeğer etkide olduğu yönündedir)

California Üniversitesi Psikiyatri bölümünün yaptığı bir araştırma, nargile kullanıcılarının tıpkı sigara içenlerde olduğu gibi nargileden uzak kaldıkları zaman tekrar nargile içmek için aşırı derecede arzu ve istek duydukları ve bu isteği sürekli dile getirdiklerini bunun da bağımlılığın bir göstergesi olduğunu gösteriyor.

Yurt dışında yayın yapan nargile ile ilglili bir forum sitesindeki bir yazarın şu cümleleri nargilenin bağımlılık yapıcı özelliğini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor: “Nargile zamanla haftada 1 kez eğlenerek yaptığım bir şeyden, önce her gün kullandığım bir şeye, en sonunda da günde 5-6 kere kullandığım bir bağımlılığa dönüştü.”

Çalışmalar nargile içicilerinin bir süre sonra buluşmak için sadece nargile kafeleri tercih etmeye başladıklarını, uzun süreli bir ziyaret için arkadaşlarına giderken yanlarında nargilelerini götürmeye başladıklarını gösteriyor.

Kafe ve bar gibi ortamlarda, bu ortamların çalışanları ve müdavimleri, nargile kullanmıyor olsalar bile ortamdaki dumandan etkilenerek pasif içici konumunda yukarıda saydığımız duman kaynaklı bütün sağlık risklerine ortak oluyorlar.

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin yayımladığı bir araştırma, nargile içen sürücülerin, tütün ve tütün ürünleri kullanmayanlara göre daha çok trafik kazalarına karıştıklarını ortaya koyuyor.

California Üniversitesi Tıp fakültesinin yayımladığı bir araştırmaya göre nargile içmek, sağlık ve yaşam kalitesini düşürüyor. Beden fonksiyonlarını, kas ve vücut ağrılarını, genel sağlık durumunu, ruh sağlığını ve zindeliğini olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nargile’nin sigara ile aynı sağlık risklerine sahip olabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.


Yapılması Gerekenler/Öneriler:

Artık dünya genelinde hızla yayılan nargile salgınından özellikle gençleri koruyabilmek için mutlaka önlemler alınması gerekiyor.

Bu önlemlerin başında 4207 Sayılı TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN’da yapılacak ek düzenlemeler ile nargilenin de bu kanunun kapsamı altına alınması ve bu konudaki bütün yasal boşlukların ortadan kaldırılması geliyor.

Özellikle okul, üniversite, kütüphane, yurt vb öğrencilerin ve gençlerin yoğun olduğu bölgelerde nargile kafe benzeri yapılanmaların açılmasının ve nargilenin bu bölgelerde satış ve kiralanmasının engellenmesi gerekiyor.

Nargile nostaljik bir değer olarak turistik bölgelerde ruhsatlandırılarak belli sınırlar içinde turistlere ve 18 yaş üstüne hizmet verecek şekilde yerleştirilecek mekanlarda sembolik bir şekilde varlığını sürdürebilir.

Bu mekanların; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2004 yılında yayınlamış olduğu, Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkındaki Tebliğine mutlaka uymaları gerekir. 

Nargile tütünlerinde aroma kullanılması yasaklanarak yeni kullanıcılar için cazibesi azaltılabilir.

Nargilenin sağlık açısından en az sigara kadar hatta sigara’dan daha zararlı olduğu açık şekilde topluma ve özellikle gençlere anlatılmalıdır.


Ülkemizdeki Yasal Durum:

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, 2004 yılında yayınlamış olduğu "Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ" bulunmaktadır.

Ancak bu tebliğ nargile tüketimi ile ilgili önemli bir yasaklama/sınırlama getirmemekte nargile kafelerin uymaları gereken kuralları, tütün ve nargilenin kullanım şartlarını göstermektedir.

Buna göre:
Madde 1- 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, nargilelik tütün mamulünün etiketlenmesinde ve tüketim yerlerinin işletilmesinde aşağıdaki hususlara uyulmak zorundadır:


a) 18 yaşından küçüklere nargilelik tütün mamulleri sunulamaz.

b) Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerlerde, birim ambalajı üzerinde Kurumun gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret eden "TAPDK" bandrolü bulunan nargilelik tütün mamullerinin kullanılması zorunludur.

c) Nargilelik tütün mamulleri; ambalajlarında, serin ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilir, ambalajından çıkarılarak başka kaplara aktarılamaz.

d) Birim ambalajlan üzerinde üretim, son kullanma tarihi veya kullanım süresi bulunmayan ve son kullanma tarihi geçmiş nargilelik tütün mamulleri tüketime sunulamaz.

e) Nargilenin yan yüzeyinde kullanıcının görebileceği ve üç satıra yerleşecek şekilde 20 punto boyutunda beyaz zemin üzerine tamamı siyah büyük harflerle "nargile, tütün içimindeki sağlığa zararlı ölümcül etkileri ortadan kaldırmaz" uyarısının bulunması zorunludur.

f) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir. Dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz.

g) Nargilelik tütün mamulü tüketiminde kullanılan nargileler; her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçanın (sipsi) yerine yenisi takılır. İnsan ağzıyla temas eden bu parça tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olmak zorundadır.

h) Nargilelik tütün mamulünün tüketime sunulduğu yerlerde veya halkın göreceği alanlarda (tabela, camekan, duvar vs.) bu mamullere ilişkin reklam ve tamum ve/veya nargile tüketimini özendirici, teşvik edici yazılı ve görsel sunumlar yapılamaz veya bu nitelikte etkinlik ve kampanyalar düzenlenemez.

î) Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerleri işletenler, nargilelik tütün mamulünü Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan almak, bunlara ilişkin belgeleri saklamak ve gerektiğinde ilgililere ibraz etmek zorundadır.

Madde 2- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 4703 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve Tütün Mamulleri İle ilgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Geçici Madde - Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce üretilmiş veya piyasaya arz edilmiş olup üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan ürünler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok bir yıl süre ile piyasada bulunabilir.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Ülkemizde Yasal Durumla İlgili Olarak Yapılacak Olan Düzenlemeler:

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün önderliğinde bu konuda bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Buna göre, eğer tasarı kabul edilir ve kanunlaşırsa, nargile kafeler kapatılacak.

Kafelerin kapalı bölümlerinde, sigara gibi nargile de içilemeyecek. Sigara içilen bar ve restoranlara, önceden yazılı uyarıda bulunmadan ceza kesilebilecek. Sigara firmalarının isimlerini işyerlerine veren veya “nargile kafe” olarak adlandıranlar, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Nargile şişelerinin her iki yüzünde, tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi, sigaranın sağlığa zararlı olduğuna ilişkin uyarı yazısı konulacak. Sigara paketlerinde ve nargile şişelerinde uyarı yazısı toplam alanın %65’inden az olmayacak şekilde düzenlenecek.

Sonuç olarak nargilenin de en az sigara kadar sağlığa zararlı bir alışkanlık olduğunu öğrenmemiz ve bunu topluma, çevremize ve sevdiklerimize anlatmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu yalnız ülkemizde değil bütün dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan bir tütün tüketimi yöntemi. Bu salgının en önemli nedeni bilgi eksikliği ve insanlar tarafından nargilenin zararsız zannediliyor olması. Dünya Sağlık Örgütü nargile konusunda da sigara için konulan yasakların aynen uygulanmasını öneriyor. 

Kendi sağlığınıza ve sevdiklerinizin sağlığına bir yatırım yapmak için lütfen nargileden uzak durun, bu yazıyı ve nargile konusunda öğrendiklerinizi onlarla paylaşın.


Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam dileklerimizle…

Medulla Vita

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder