30 Mart 2012 Cuma

Pasif İçicilik Çocuklarda Akciğer Hastalıklarına Neden Oluyor


Sigara onu içenler kadar içenlerin çevrelerinde bulunanlara da zarar vermeye devam ediyor. Sigara dumanından en çok zarar görenler de ne yazık ki en çok korumak istediklerimiz, yani çocuklarımız oluyor.

Norveç Haukeland Üniversitesinin yayımladığı son çalışmaya göre sigara dumanına maruz kalan(pasif içici konumundaki) çocuklarda KOAH görülme olasılığı hiç sigara dumanına maruz kalmayan çocuklara göre 2 kat fazla.

KOAH: Akciğerlerdeki hava yollarının daralması ve akciğerlerin içinde yer alan küçük hava keseciklerinin normalden fazla büyümesi ile kendini gösteren bir hastalıktır, akciğerlerde doluluk hissi vardır hava akım hızı daralan kanallar nedeni ile yavaşlar bu da soluk alma ve vermede güçlüğe neden olur. Akciğerler kana yeterli oksijen verememeye başlar. Öksürük, balgam, nefes darlığı ile devam eden yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Bu hastalık ortaya çıktıktan sonra geri dönüşü yani tamamen tedavisi yoktur. Sadece ilerlemesi büyük oranda yavaşlatılabilir.

Yaklaşık 800 çocuk üzerinde yapılan çalışmaya göre gelişim çağında sigara dumanına maruz kalmak yetişkinlikte solunum yolu hastalıklarının ve KOAH'ın ortaya çıkma riskini 2 kat artırmakta.

Araştırmada cinsiyetlere göre de farklar olduğu görülmüş. Buna göre kız çocukları sigara dumanının zararlı etkilerinden erkek çocuklara göre çok daha fazla etkileniyor. Gelişme çağında sigara dumanına maruz kalan kız çocuklarının yetişkinlikte KOAH'a yakalanma ihtimali hiç sigara dumanına maruz kalmayan kız çocuklarına göre 1,9 kat fazla. Erkek çocuklarda ise pasif içicilerin hiç sigara dumanına maruz kalmayanlara göre KOAH'a yakalanma riski 1,5 ile 1,7 kat arası fazla.

KOAH'a yakalanma açısından çocuklarda pasif içicilik (sigara dumanına maruz kalma) yetişkinlikte sigara dumanına maruz kalmaktan çok daha tehlikeli. Akciğerlerin gelişim döneminde sigara dumanına maruz kalınması çocuklar büyüyüp yetişkin olduklarında solunum yolu hastalıklarına yakalanma ihtimalini de artırdığı için eğer çocukların sigara dumanına maruz kalmaları önlenebilirse KOAH gibi akciğer ve solunum hastalıklarının da görülme sıklığı azaltılabilir.(Johannessen, 2012)

Cincinnati Üniversitesi de bu çalışmayı destekler nitelikte bir çalışma ortaya koydu. 2-7 yaş arası 476 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre özellikle 2 yaş civarı yüksek miktarda sigara dumanına maruz kalan ve alerjik duyarlılığı olan çocuklar 7 yaşına geldiklerinde aynı yaştaki alerjik duyarlılığı olmayan çocuklara göre çok daha yüksek miktarda akciğer fonksiyonlarında azalma yaşama riskine sahipler.

Tıpkı önceki çalışmada olduğu cinsiyetler arasında sigara dumanından zarar görme açısından farklar görülüyor. Buna göre kız çocuklarında sigara dumanına bağlı olarak akciğer fonksiyonlarında görülen bozulma erkek çocuklarına göre 6 kat daha kötü.(Burnst, 2012)

Her gün evde düzenli olarak 2 ve üzerinde sigara içiliyor olması bile çocukların akciğer gelişimlerini olumsuz şekilde etkiliyor ve geleceklerini de tehlike altına atıyor.

Özellikle kız çocuk anne ve babaları, evleri ve arabaları gibi çocukları ile vakit geçirdikleri ortamlarda sigara yakmadan önce bir kere daha düşünmeliler. O yakılanın sadece sigara değil, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı geleceği olduğunu anlamamız gerekiyor.

Bu araştırmalar gösteriyor ki çocuklu aileler mutlaka sigara alışkanlıklarından kurtulmak zorundalar. Eğer bunu yapamıyorlarsa en azından çocukları ile ortak kullandıkları/yaşadıkları alanları sigara ve sigara dumanından tamamen arındırmak zorundalar. Bu arındırma işlemine sigara dumanı sinen kıyafetlerin de dahil olduğunu hatırlatırız.

Sigara ve her türlü tütün ürününden arınmış,


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder